Mass & Prayer Times: December 2 To 8

DATE MASS TIMES
Monday – December 2 No Mass
Tuesday – December 3 Mass: 9.15am
Wednesday – December 6 Mass: 11.30am.
Meditation: 9.30am
Thursday – December 5 Mass: 9.15am
Friday – December 6 Mass at 8.30am
Saturday – December 7 Reconciliation 5.30pm
Vigil Mass 6pm
Sunday – December 8 10am & 5.30pm